Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Transfer zkušeností z plánování rozvoje a obnovy měst do Moldavska 

Transfer zkušeností z plánování rozvoje a obnovy měst do Moldavska 

Popis projektu:

Logo projektu (autor Radko Palic)

Smyslem projektu je ukázat nejen akademické obci, aktivním občanům, NNO a zástupcům veřejné správy v Moldavsku cestu, jak lze provádět plánování rozvoje a obnovy měst a obcí v podmínkách transformující se ekonomiky a nakládání s omezenými zdroji v podmínkách Moldavska tak, aby byli sami schopni v rámci společensky odpovědné vědy a výuky na Univerzitě v Balti následně zajistit vyučování a případně i konzultační činnost v oblasti efektivního plánování rozvoje a obnovy Moldavských měst (podpora celkové udržitelnosti projektu).

V rámci projektu půjde zejména o transfer zkušeností z oblasti regionálního rozvoje a rozvoje měst v ČR s využitím zkušeností z jejich post-socialistické transformace v období minulých 30 let, doplněný o praktické příklady a podklady pro udržitelný rozvoj a klimaticky příznivé hospodaří spojené s adaptací na změnu klimatu. Výuka bude doplněna o místní příklady transformačních ploch (existujících brownfields ve městě Balti) a bude také odpovídat místním možnostem a klimatickým podmínkám. Kurz obnovy bude orientován také na nejlepší dostupné techniky a technologie vedoucí k ochraně klimatu a dlouhodobé udržitelnosti, budou předvedeny i ukázky funkční participace na řešení témat.

Ve druhé části projektu navštíví skupina nejlepších účastníků kurzu ČR, kde jim budou formou příkladů dobré praxe prezentována současná řešení v prostředí ČR, tak aby byli schopni prezentovat v domácím prostředí, za pomoci podpůrných materiálů projektu, pozitivní zkušenosti do vysokoškolské výuky a praxe v Moldavsku. Součástí návštěvy budou prezentace adaptačních technik pro města, a také nutné podmínky pro udržitelnost projektů jak v lidské, tak technickoekonomické rovině.

Jedním z cílů kurzu i studijní cesty za příklady dobré praxe bude prezentace dostupných postupů a činností v rámci udržitelného regionálního rozvoje v ČR i Evropě. V rámci přípravy a realizace kurzu i studijní cesty bude dbáno na environmentální šetrnost, udržitelnost, vyváženost a genderovou rovnost.

Projekt realizuje Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze ve spolupráci se Státní univerzitou Státní Alecu Russo v moldavském Bălți za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury v roce 2023.

Výukové materiály
Harmonogram kurzu
Prezentace:

Introducere Planificarea dezoltari teritoriale Participarea populatiei Plan strategic Planificarea teritoriala Precte de dezvoltare a investitilor Regenerare si revitalizarea Plan de actiune Brownfields

Učební text

Fotogalerie – Balti

 

Studijní cesta program

Fotogalerie – Praha

 

Tiskové zprávy
Tisková zpráva č. 1
Tisková zpráva č. 2
Tisková zpráva č. 3
Tisková zpráva č.4
Tisková zpráva č.5

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA