Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Zprávy o průběhu přijímacího řízení