Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Oddělení výzkumných aktivit a rozvoje