Masarykův ústav vyšších studií » Oddělení výzkumných aktivit