Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Kurzy pro kouče a koučink – Specifický kurz pro kouče (CST – Coach Specific Training)