Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Kurzy pro kouče a koučink