Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Aktuální informace pro výjezdy do zahraničí v AR 2021/22