Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Specifický kurz pro kouče – září 2018