Masarykův ústav vyšších studií » Specifický kurz pro kouče (CST – Coach Specific Training)