Masarykův ústav vyšších studií » Specifický kurz pro kouče – září 2018