Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Helpdesk

Helpdesk

HelpDesk ČVUT

je webová aplikace orientována na komplexní podporu služeb nejen v oblasti IT na ČVUT. Hlavním účelem je záznam chyb, požadavků a návrhů na zlepšení, komunikace těchto informací s uživatelem, ale i uvnitř týmu zajišťujícího danou službu. Aplikace využívá produkt JIRA Core, kde autentizace probíhá přes hlavní uživatelské jméno stejně jako do ostatní společných IS ČVUT.

Dostupné pro

 • studenty
 • pracovníky 
 • partnery

 

Přínosy a klíčové funkce

 • řízený přístup k podnětům, požadavkům a hlášením uživatelů,
 • aktuální přehled o stavech a změnách úloh,
 • detailní vyhledávání a filtrování,
 • workflow pro zlepšení přehledu o stavu práce,
 • zasílání e-mailových upozornění v případě aktualizace úlohy.

 

Požadavky

 • klient musí mít platný vztah k ČVUT,
 • klient musí mít platné Heslo ČVUT.

 

PROJEKTY MÚVS

Přínosy a klíčové funkce, stejně tak i požadavky zůstávají beze změny.

HELPDESK MUVS_Oddělení výpočetní techniky (MUVS_IT)

Služba je rozdělena do komponent:

 • AV technika vučebnách
 • Intranet
 • Mailové služby
 • Počítače
 • Servery
 • Tiskárny
 • Webové služby
 • Přístupový systém K4
 • Jiné

 

Dostupné pro

 • studenty
 • pracovníky
 • partnery

 

HELPDESK MUVS_Studijní oddělení (MUVS_SO)

Služba je rozdělena do komponent

 • Bc. Ekonomika a management
 • Bc. Učitelství
 • Mgr. Projektové řízení inovací
 • Ostatní

 

Dostupné pro

 • studenty

 

Co lze pomocí HELPDESK MUVS_Studijní oddělení (MUVS_SO) řešit?

Agenda SO

Popis

1. Potvrzení o studiu

Tiskopis (formulář) sloužící k vyjádření vztahu studenta k ČVUT MÚVS v příslušném akademickém roce. Slouží jako doklad pro, úřady, zaměstnavatele a jiné instituce.

2. Žádost o přerušení studia

K přerušení studia se vztahuje čl. 13 odst. 5 až 8 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze (SZŘ). Minimální doba přerušení je jeden semestr. V době přerušení není osoba studentem. V průběhu zkouškového období může být studium přerušeno jen ze zvláště závažných důvodů.

3. Žádost o prodloužení / zkrácení přerušení studia

K přerušení studia se vztahuje čl. 13 odst. 5 až 8 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze (SZŘ). Studium ve studijním programu může být i opakovaně přerušeno.

4. Žádost o změnu osobních údajů

ČVUT v Praze eviduje osobní údaje v souladu se zákony České republiky a Nařízeními Evropské unie. Osobní údaje jsou spravovány na základě jednotlivých účelů zpracování osobních údajů. Tyto osobní údaje jsou evidovány v systémech UserMap, KOS, EGJE, CRI a Mobility.

5. Žádost o uznání výsledků studia

Kredity z uznaných předmětů se započítávají do počtu splněných kreditů nutných pro pokračování ve studiu. Doba uplynulá od splnění předmětů, o jejichž uznání student(ka) žádá, nesmí být delší než 5 let.

Na uznávání úseku studia nebo jednotlivých studijních předmětů se vztahují pravidla dle Vyhlášky 2/2017, 32/17/32911/svec

6. Oznámení o zanechání studia

Zanechání studia v souladu s čl. 34 odst. 7 písm. a) Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze (SZŘ).

7. Jiné

Další žádosti.

 

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/formulare-ke-stazeni/

 

HelpDesk ČVUT

 • stručný návod pro práci s IS HelpDesk – MUVS_Studijní oddělení (MUVS_SO)

 1. Vyberte Projekt
 2. Vyberte typ úlohy
 3. Uveďte souhrn (stručný popis – předmět zprávy)
 4. Vyberte komponentu
 5. V části popisu můžete podrobněji popsat svůj problém, požadavek atp.
 6. Doplňte soubory, screenshoty atp. (nepovinná část – pozor, není možné využívat přes mobilní aplikaci)
 7. Odešlete úlohu

 • pro projekt MUVS_Oddělení výpočetní techniky (MUVS_IT) je to podobné, jen je tam více nepovinných položek