Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Kurzy pro kouče a koučink – Nadstavbový kurz pro kouče