Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Odborník z praxe: přednáška RNDr. Zdeňka Skály “Trendy potravinářského obchodu”