Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » KiCad workshop organizovaný CTU Space Research