Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Exkurze za příklady dobré praxe ze Státní univerzity Alecu Russo z moldavského Balti