Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia