Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Časový plán akademického roku 2023/2024