Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » MÚVS se aktivně zapojil do projektu ATHENS kurzem o bezpečnostních rizicích spojených s moderními technologiemi