Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Student Matěj Belička: Problém s uplatněním na trhu práce absolventi MÚVS nemají