Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Termíny státních závěrečných zkoušek na MÚVS v červnu 2022