Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Zřízení druhé telefonické linky pro dotazy ohledně Ukrajiny