Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Pozvánka na představení divadelního spolku Comica Economica