Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Ohlédnutí za studentskou vědeckou konferencí