Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Státní závěrečné zkoušky – únor 2022