Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » SOUTĚŽ – NEJLEPŠÍ SPORTOVEC ČVUT 2021