Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Propojení výuky se zkušenostmi z praxe