Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Změna úředních hodin