Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Zástávkové tablo Thákurova