Masarykův ústav vyšších studií. Studuj byznys na technice. » Zástávkové tablo Thákurova