Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Kurz Reflexe vyučovacího procesu jako cesta k rozvoji profesních a didaktických kompetencí učitelů