Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Úspěch MÚVS na mezinárodní scéně