Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Státní závěrečné zkoušky v červnu 2021