Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Osobní přítomnost studentů v prostorách ČVUT MÚVS (zkoušky, konzultace)