Masarykův ústav vyšších studií » Manažer roku 2020