Masarykův ústav vyšších studií. Studuj byznys na technice. » Aktualizovaný příkaz rektora č. 21/2020