Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » HARMONOGRAM doplňovacích voleb do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů nefakultních součástí