Masarykův ústav vyšších studií » Studijní oddělení zavádí nový způsob komunikace se studenty