Masarykův ústav vyšších studií » 23. ročník Ceny Wernera von Siemense