Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » 23. ročník Ceny Wernera von Siemense