Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Zrušení úředních hodin International Office dne 30. 9. 2020/International Office closed on Wednesday, September 30th., 2020