Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Termíny státních závěrečných zkoušek na MÚVS v září 2020