Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Státní závěrečné zkoušky v srpnu 2020