Masarykův ústav vyšších studií » Státní závěrečné zkoušky v srpnu 2020