Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Podávání nominací na cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné činy studentů