Masarykův ústav vyšších studií » Podávání nominací na cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné činy studentů