Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » B 7507 Specializace v pedagogice :: povinná pedagogická praxe [Compulsory period of practical teaching experience]