Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Dopis rektora ČVUT k epidemii koronaviru Covid-19