Masarykův ústav vyšších studií » Dopis rektora ČVUT k epidemii koronaviru Covid-19