Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Sdělení hygienické stanice