Masarykův ústav vyšších studií. Studuj byznys na technice. » International Day na MÚVS