Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Zápisy do prvních ročníků bakalářského a magisterského studia