Masarykův ústav vyšších studií. Studuj byznys na technice. » Stav a perspektivy MÚVS