Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Konference Dostupné bydlení pro 21. století bude hledat řešení největšího společenského problému současnosti