Masarykův ústav vyšších studií » Konference Dostupné bydlení pro 21. století bude hledat řešení největšího společenského problému současnosti