Masarykův ústav vyšších studií » Pozvánka na slavnostní promoci