Masarykův ústav vyšších studií » ERASMUS+: 2. kolo: 2.3.- 10.3. 2019